„Rozmowa Dnia” z Jerzym Buzkiem

27.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wzrost gospodarczy to idąc za definicją z PWN ‘’ekonomiczny proces rozszerzania zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej’’.  Jest to proces zwiększania produkcji dóbr i usług, aby zaspokajać potrzeby konsumpcyjne ludzi. Najpopularniejszym miernikiem wzrostu gospodarczego jest produkt krajowy brutto (PKB).

 

DATA                                             WARTOŚĆ

 

IV kw. 2014 3,1
III kw. 2014 3,3

 

II kw. 2014 3,5
I kw. 2014 3,4
IV kw. 2013 3
III kw. 2013 2,3
II kw. 2013 0,7
I kw. 2013 0,5
IV kw. 2012 0,2
III kw. 2012 1,3
II kw. 2012 2,2
I kw. 2012 3,7
IV kw. 2011 4,6
III kw. 2011 4,1
II kw. 2011 4,1
I kw. 2011 4,4
IV kw. 2010 4,7
III kw. 2010 4,2
II kw. 2010 3,7
I kw. 2010 2,7
IV kw. 2009 3,2
III kw. 2009 1,7
II kw. 2009 1,1
I kw. 2009 0,4
IV kw. 2008 3,2
III kw. 2008 5,2
II kw. 2008 6,1
I kw. 2008 6,3
IV kw. 2007 6,6
III kw. 2007 6,6
II kw. 2007 6,6
I kw. 2007 7,5
IV kw. 2006 6,6
III kw. 2006 6,6
II kw. 2006 6,3
I kw. 2006 5,4
IV kw. 2005 4,4
III kw. 2005 4,3
II kw. 2005 3,2
I kw. 2005 2,4
IV kw. 2004 4
III kw. 2004 4,8
II kw. 2004 6
I kw. 2004 6,9
IV kw. 2003 4,7
III kw. 2003 4,2
II kw. 2003 4
I kw. 2003 2,4
IV kw. 2002 2,2
III kw. 2002 1,9
II kw. 2002 0,9
I kw. 2002 0,6
IV kw. 2001 0,5
III kw. 2001 1
II kw. 2001 1,2
I kw. 2001 2,4
IV kw. 2000 2,7
III kw. 2000 3,3
II kw. 2000 5,4
I kw. 2000 6,1
IV kw. 1999 6,6
III kw. 1999 5,4
II kw. 1999 3,5
I kw. 1999 2,2
IV kw. 1998 3,2
III kw. 1998 5
II kw. 1998 5,4
I kw. 1998 6,6
IV kw. 1997 6,6
III kw. 1997 7
II kw. 1997 7,7
I kw. 1997 7,1
IV kw. 1996 8,1
III kw. 1996 7,4
II kw. 1996 5,7
I kw. 1996 3,5

 

*Podane wartości to zmiana (%) do analogicznego kwartału poprzedniego roku.

 

Kolejne dane pochodzą z publikacji ‘’Polska 1989-2014’’ stworzonej przez GUS z okazji 25-lecia transformacji systemowej.

 

gus1.png

gus 2.png

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.