Ryszard Czarnecki w Gość Radia ZET o poparciu South Stream przez Mogherini

02.09.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Nie ma oficjalnych źródeł ani ze strony F. Mogherini, ani ze strony Kremla co do poparcia przez włoską Minister Spraw Zagranicznych Gazociągu Południowego, budowanego przez Gazprom. Na stronie prezydenta Rosji znajduje się wzmianka o spotkaniu z F. Mogherini, nie ma jednak podanych szczegółów rozmów. Podobnie brak jest informacji na stronie włoskiego MSZ. Na stronie włoskiego MSZ znajduje się natomiast wywiad z F. Mogherini, w którym stwierdza, że Putin nie jest człowiekiem, który dotrzymuje słowa i pozostaje politykiem niewiarygodnym.

W mediach pojawiły się jednak informacje, że F. Mogherini oznajmiła 9 lipca na Kremlu, że Włochy są gotowe na dialog z Rosją i promocję idei South Stream. Między innymi EUobserver podkreśla, że włoski rząd oraz włoska minister popierają plany związane z Gazociągiem.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.