Ryszard Czarnecki o ukraińskich oficerach szkolonych przez Amerykanów

09.06.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według informacji podanych przez portal Defense News (powołujący się na słowa rzeczniczki Pentagonu Eileen Lainez) zespół amerykańskich doradców wojskowych ma wkrótce udać się na Ukrainę w celu oceny zakresu koniecznych reform ukraińskiej armii.

Tym samym ma być to też drogą do opracowania odpowiednich szkoleń i pomocy dla sił obronnych Ukrainy. Nie udało nam się natomiast odnalezienie informacji o jakichkolwiek szkoleniach już prowadzonych.

Według informacji zaprezentowanych przez Sekretarza Obrony Stanów Zjednoczonych Chucka Hagela podczas konferencji w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli w dniu  4.06.2014r. dotychczasowa pomoc USA dla Ukrainy miała charakter wyłącznie finansowy.

Od początku konfliktu wyniosła ona 18 milionów dolarów, a po ostatnie deklaracji prezydenta Obamy jej wysokość osiągnie łącznie 23 mln USD.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.