Czas czytania: około min.

Ryszard Czarnecki w Radiu ZET o przyjmowaniu uchodźców

07.12.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zespół Demagog.org.pl kilkukrotnie zajmował się kwestią uchodźców z Czeczenii którzy mieli przybyć do Polski w latach 90. Z powodu braku źródeł pierwotnych, wypowiedzi polityków klasyfikowane były jako nieweryfikowalne.

Zespołowi Demagog.org.pl udało się uzyskać informacje od Urzędu do Spraw Cudzoziemców W dokumencie przesłanym przez Urząd czytamy: że “obywatele Federacji Rosyjskiej deklarujący narodowość czeczeńską od 15 lat stanowią najliczniejszą grupę narodowościową wśród osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. Od wybuchu I wojny czeczeńskiej [11.12.1994 – przyp. red.] do końca sierpnia 2015 r. o ochronę międzynarodową w Polsce ubiegało się 80 tys. Czeczenów z Rosji, przy czym do wybuchu II wojny [11.10.1999 – przyp. red.] – tylko 181 osób. Z masowym napływem osób narodowości czeczeńskiej mamy do czynienia dopiero od końca 1999 r. Stanowią oni 90% wniosków złożonych przez Rosjan i około 71% wszystkich potencjalnych uchodźców.”

W związku z tym wypowiedź Ryszarda Czarneckiego należy uznać za fałsz. Trzeba przy tym zauważyć, że faktycznie, Polska przyjęła dużą liczbę wniosków o nadanie statusu uchodźcy od osób deklarujących narodowość czeczeńską. Jest to jednak liczba o 10 tysięcy mniejsza niż podana przez Ryszarda Czarneckiego; samo przyjęcie wniosku o nadanie statusu uchodźcy nie jest również tożsame z przyjęciem uchodźcy.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.