Ryszard Petru dla Bankier.pl

27.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Politycy Platformy Obywatelskiej wielokrotnie zapowiadali likwidację “podatku Belki”. Przewodniczący partii, premier Donald Tusk w 2008 roku w wypowiedzi dla mediów stwierdził: “Staram się podejść do tego odpowiedzialnie: chciałbym znieść ten podatek, chciałbym, żeby w Polsce podatki były jak najprostsze, jak najniższe(…)”. W podobnym tonie wypowiadała się w tym samym czasie wiceprzewodnicząca ugrupowania Hanna Gronkiewicz-Waltz: “Podatek Belki od lokat bankowych powinien być zniesiony od przyszłego roku”.

Podatek nie został zlikwidowany, artykuły 30a i 30b w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, które go wprowadziły nadal obowiązują.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.