Ryszard Petru w Kontrwywiadzie RMF

08.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Anna Maria Anders (PiS) w wyborach uzupełniających do Senatu z 6 marca 2016 roku na Podlasiu (okręg 59) otrzymała 47,26% głosów, natomiast kandydat Prawa i Sprawiedliwości z tego samego okręgu Bohdan Józef Paszkowski w wyborach do Senatu z 25 października 2015 roku otrzymał 49,65% głosów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.