Ryszard Petru w „Piaskiem po oczach”

12.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zarówno Maria Kaczyńska, jak i Jolanta Kwaśniewska w trakcie trwania kadencji ich mężów na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zajmowały stanowisko w sprawie aborcji.

Maria Kaczyńska w 2007 r. podpisała list skierowany do parlamentarzystów, w którym zwróciła się z apelem o pozostawienie dotychczasowego brzmienia Konstytucji RP w kwestii ochrony życia.

Jolanta Kwaśniewska w 2004 r. w wywiadzie dla “Wysokich Obcasów” stwierdziła natomiast, że:

“To problem sumienia, trudna sprawa i dla prezydenta, i dla kobiety, i jej męża. Potrafię sobie wyobrazić dramatyczne decyzje: mam już kilkoro dzieci, czy mam rodzić kolejne? (…) Postępowałabym tak jak mąż. Spotykałabym się z tymi, którzy są za, i z tymi, którzy są przeciw. Sprawdziłabym, jak tę kwestię rozwiązano w innych krajach. (…) Na pytanie o tę ustawę nie jestem w stanie pani odpowiedzieć. Marzyłabym, aby takich decyzji w Polsce nie trzeba było podejmować. Aby młodzi ludzie, nim zaczną współżycie, poważnie się nad tym zastanowili wraz ze swoimi rodzicami”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.