Czas czytania: około min.

Ryszard Petru w „Piaskiem po oczach”

12.04.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Anna Komorowska w 2012 r. zajęła stanowisko w sprawie aborcji, ze względu na procedowanie przez Sejm projektów, zarówno zaostrzających (Solidarnej Polski), jak i liberalizujących (Ruchu Palikota) dotychczasowe przepisy w tej sprawie.

wywiadzie udzielonym PAP stwierdziła, że “martwią ją ostatnie inicjatywy trzech ugrupowań politycznych”, opowiadając się jednocześnie za wypracowanym w 1993 r. tzw. “kompromisem aborcyjnym”.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.