Ryszard Petru w RadioZET

03.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Ryszarda Petru nacechowana jest wieloma opiniami. Została ona rozpatrzona jedynie pod względem przewagi posłów większości rządzącej. Nie implikuje się, że fakt nocnych głosowań wynika np. z pracy tych posłów w ministerstwach.

Na chwilę obecną klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości liczy sobie 234 posłów. Z list Prawa i Sprawiedliwości otrzymało mandat poselski  w sumie 235 osób, w tym poseł Jan Klawiter, który został wybrany z listy PiS ,lecz oficjalnie nie znajduję się w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, mimo uczestniczenia w obradach tego klubu.

W Sejmie zasiada 460 posłów. Żeby mieć pewność uchwalenia ustawy wymagana jest obecność ponad 230 posłów koalicji.

Koalicja rządząca liczy sobie maksymalnie 235 głosów, co potwierdza tezę Ryszarda Petru o nieznacznej jej przewadze w Sejmie RP.

Co do kontekstu pełnej wypowiedzi lidera Nowoczesnej, warto dodać, że 38 obecnych posłów Prawa i Sprawiedliwości sprawuje funkcję ministra lub sekretarza stanu.

Imienna lista, podzielona na ministerstwa poniżej. Wymienieni zostali wyłącznie posłowie:

Infrastruktury i Budownictwa: (2 posłów)

Minister: Andrzej Adamczyk

Sekretarz stanu: Kazimierz Smoliński

Rolnictwa i Rozwoju Wsi: (3 posłów)

Minister: Krzysztof Jurgiel

Sekretarz stanu: Zbigniew Babalski, Jacek Bogucki

Spraw Wewnętrznych i Administracji: (2 posłów)

Minister: Mariusz Błaszczak

Sekretarz stanu: Jarosław Zieliński

Kultury i Dziedzictwa Narodowego: (3 posłów)

Minister: Piotr Gliński

Sekretarz stanu: Krzysztof Czabański, Jarosław Sellin

Spraw Zagranicznych: (2 posłów)

Minister: Witold Waszczykowski

Sekretarz stanu: Jan Dziedziczak

Nauki i Szkolnictwa Wyższego: (1 poseł)

Minister: Jarosław Gowin

Sprawiedliwości: (2 posłów)

Minister: Zbigniew Ziobro

Sekretarz stanu: Patryk Jaki

Środowiska: (2 posłów)

Minister: Jan Szyszko

Sekretarz stanu: Mariusz Orion Jędrysek

Obrony Narodowej: (2 posłów)

Minister: Antoni Macierewicz

Sekretarz stanu: Bartosz Kownacki

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: (1 poseł)

Sekretarz stanu: Jerzy Materna

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: (3 posłów)

Minister: Elżbieta Rafalska

Sekretarz stanu: Krzysztof Michałkiewicz, Stanisław Szwed

Sportu i Turystyki: (1 poseł)

Sekretarz stanu: Jarosław Stawiarski

Energii: (2 posłów)

Minister: Krzysztof Tchórzewski

Sekretarz stanu: Grzegorz Tobiszowski

Edukacji Narodowej: (2 posłów)

Minister: Anna Zalewska

Sekretarz stanu: Teresa Wargocka

Skarbu Państwa: (1 poseł)

Sekretarz Stanu: Marek Zagórski

Ministrowie-członkowie RM: (9 posłów)

Prezes RM: Beata Szydło

Koordynator służb specjalnych: Mariusz Kamiński

Szef KPRM: Beata Kempa

Szef Gabinetu Politycznego Premiera: Elżbieta Witek

Członek RM: Henryk Kowalczyk

Sekretarz stanu: Adam Lipiński, Piotr Naimski, Paweł Szefernaker, Maciej Wąsik

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.