Czas czytania: około min.

Ryszard Petru w RadioZET

03.02.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według informacji podanych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, samotna matka wychowująca jedno dziecko, zarabiająca 1700 złotych (czyli 850zł na osobę) nie otrzyma świadczenia 500 zł, ponieważ przekracza kryterium dochodowe 800 zł.

Rodzinie z dwójką dzieci i dochodami na poziomie 10 tysięcy złotych świadczenie zostanie przyznane, gdyż w przypadku drugiego dziecka kryterium dochodowe nie obowiązuje.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.