Rzecznik rządu o wyborze prezesa NIK

28.08.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

głosowaniu nad powołaniem Prezesa Najwyższej Izby kontroli wzięło udział 445 posłów. Za kandydaturą Krzysztofa Kwiatkowskiego było 268 z nich – jednak reprezentowali oni inne kluby parlamentarne. Wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości byli przeciw – 131 obecnych podczas głosowania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.