W ilu podstawówkach jest mniej niż 70 uczniów?

09.01.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W Polsce funkcjonuje 13692 Szkół podstawowych (najnowsze dane z Systemu Informacji Oświatowej na 30 września 2015 r.).

W 3588 szkołach podstawowych uczy się 70 lub mniej uczniów – to 26% placówek.

W 4281 szkołach podstawowych uczy się mniej niż 80 uczniów (31%)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.