Tomasz Siemoniak w TOK FM o wsparciu dla Polski od USA

20.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego trwały rozmowy dotyczące obecności wojsk USA w Polsce, które doprowadziły do podpisania:

  • 13 czerwca 2011 roku memorandum dotyczącego współpracy, regulującego obecność sił powietrznych USA w bazie w Łasku.
    Porozumienie to gwarantuje rotacyjną obecność samolotów pododdziału Aviation Detachment. Stanowi on element lotniczego komponentu 52 Skrzydła Myśliwskiego (stacjonującego w Niemczech), należącego do zgrupowania sił USAF w Europie. Ma na celu poprawę interoperacyjności i poprawę bezpieczeństwa sojuszu Polska – Stany Zjednoczone.
  • 20 sierpnia 2008 roku umowy dotyczącej budowy elementów tarczy antyrakietowej w Polsce w miejscowości Słupsk-Redzikowo.
    Zgodnie z postanowieniami traktatu istnienie bazy antyrakietowej gwarantuje Polsce obronę przed atakami rakiet balistycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa, do którego zobowiązali się Amerykanie. To na stronie Amerykańskiej spoczywają koszty budowy, utrzymania i konserwacji systemu antyrakietowego, a po Polskiej stronie zapewnienie infrastruktury oraz terenu, na którym znajdzie się baza. Planowane zakończenie budowy datuje się na 9 kwietnia 2018 roku.
  • 8 października 2015 roku porozumienia dotyczącego baz amerykańskiego sprzętu wojskowego na terenie pięciu obiektów wojskowych w Polsce. Porozumienie obejmuje możliwość rozlokowania żołnierzy oraz składowania mienia, sprzętu, zaopatrzenia oraz materiałów.  Umowa obejmuje Bazy Lotniczej w Łasku, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim oraz kompleksów wojskowych w Skwierzynie, Ciechanowie i Choszcznie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.