Czas czytania: około min.

Sławomir Neumann – przewodniczący klubu PO o Trybunale Konstytucyjnym

01.12.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź Sławomira Neumanna pada w odpowiedzi na pytanie o to, czy prezes Trybunału Konstytucyjnego powinien brać udział w rozpoznaniu wniosku, biorąc pod uwagę jego uczestnictwo w pracach nad projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Zgodnie z komunikatem opublikowanym 25.11.2015 r. na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego do rozpoznania wniosku dojdzie w pełnym składzie TK, a rozprawie przewodniczył będzie prezes Andrzej Rzepliński.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.