Sławomir Nitras o budżecie IPN

04.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ustawa budżetowa na rok 2019 (załącznik nr 2) przewiduje budżet Instytutu Pamięci Narodowej w części 13 budżetu, wysokości 349 634 (w tys) złotych.

Natomiast w ustawie budżetowej z 2015 (zał. nr 2) budżet Instytutu wyniósł 249 850 (w tys.) złotych.

Zaokrąglenia użyte w przemówieniu przez posła Nitrasa mieszczą się w dopuszczalnej normie, więc wypowiedź została zakwalifikowana jako prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.