Spór ws. szczytów Unii Europejskiej na Malcie

25.11.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ostatni szczyt Rady Europejskiej odbył się w Brukseli w dniach 15-16.10.2015 roku. Cypr faktycznie był wtedy reprezentowany przez Grecję. Szczyt dotyczył kluczowych dla Cypru problemów związanych z Turcją. Prawdą też jest, że na szczycie 18 grudnia ubiegłego roku Luksemburg reprezentował Holandię. Mimo, że Rafał Trzaskowski myli się tutaj co do daty tego zdarzenia to sedno wypowiedzi jest prawdziwe. Zatem i całą wypowiedź klasyfikujemy jako „prawda”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.