Czas czytania: około min.

Ile wynosi średni wiek pielęgniarek w Polsce?

03.10.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prowadzi Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, w którym zbierane są dane pielęgniarek i położnych m.in. ich dane osobowe, adresowe, zawodowe, o wykształceniu czy o ukończonych specjalizacjach i kursach. Co roku przedstawiany jest również raport „Zabezpieczenie Społeczeństwa Polskiego w Świadczenia Pielęgniarek I Położnych”, w którym przedstawiane są dane m.in. dotyczące średniego wieku pielęgniarek.

W 2016 roku w Polsce było 288 395 pielęgniarek co stanowi wzrost o ponad 3 tysiące względem poprzedniego roku. 5 848 osób to mężczyźni wykonujący ten zawód, reszta to kobiety. Średni wiek pielęgniarek wynosi obecnie 50,79 lat. Granica 50 lat została przekroczona już w 2015 roku kiedy to średnia osiągnęła 50,13 lat. Najwięcej pielęgniarek jest w grupie wiekowej 46-50 lat i wynosi 17,77%. Najmniej osób wykonujących ten zawód jest w grupie 21-25 lat bo 1,75%. Największą liczbę pielęgniarek na tysiąc mieszkańców odnotowało województwo podkarpackie – 7,24, a najmniejszą województwo wielkopolskie – 5,31.

1

 

 

Share The Facts
Adrian Zandberg
Razem

 

Średnia wieku pielęgniarek przekroczyła 50 lat.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.