Czas czytania: około min.

Stanisław Karczewski w Sygnałach Dnia

10.06.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Program Platformy Obywatelskiej z 2007 przewidywał podział NFZ na kilka konkurujących funduszy publicznych,oferujących ubezpieczenie w zakresie podstawowym. W tym celu miano określić zakres i wartość minimalnych świadczeń podstawowych wynikający z ubezpieczenia podstawowego wraz z wyceną. Program przewidywał w przyszłości dopuszczenie do działania innych instytucji ubezpieczeniowych, a także wprowadzenie systemu ubezpieczeń dodatkowych.

W 2010 roku, Ewa Kopacz (jako przewodnicząca komisji zdrowia) zapowiadała likwidacje NFZ, utworzenie ubezpieczalni które przejmą dotychczasowe zadania NFZ. W ramach kierunków reformy NFZ, przedstawionych w marciu 2013 r. przez ministra Arłukowicza, zapowiedziano likwidacje centrali NFZ.

Program PiS z 2014  zapowiadał likwidację NFZ i finansowanie opieki zdrowotnej wprost z budżetu państwa, do którego trafiała by składka zdrowotna. Zapowiedź likwidacji NFZ pojawiła się w planach działań resortu zdrowia przedstawionych w grudniu 2015 r. Szczegóły planu likwidacji NFZ mają zostać przedstawione w drugiej połowie roku.
Wobec powyższych informacji, wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.