Stanisław Piotrowicz w Sygnałach Dnia

23.12.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny na rozprawie 3 grudnia 2015 r. orzekał w sprawie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Jednak na dzień 4 grudnia 2015 r. był to akt nadal obowiązujący. Co prawda Sejm uchwalił 19 listopada 2015 r. ustawę o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ale jej przepisy weszły w życie dopiero 5 grudnia 2015 r. – po ogłoszeniu wyroku przez TK, a także po wywiadzie, którego udzielił poseł Stanisław Piotrowicz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.