Stefan Niesiołowski o polskich okrętach podwodnych

11.07.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jak podaje oficjalna strona Marynarki Wojennej RP, Polskie Siły Zbrojne RP dysponują pięcioma okrętami podwodnymi:

  • cztery okręty typu KOBBEN:

 ORP „Sokół”

ORP „Sęp”

ORP „Bielik”

ORP „Kondor”

  • jeden okręt typu KILO:

 ORP „Orzeł”

W 2013r., Rząd przyjął “Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w latach 2013-2022”. Na mocy tej reformy, Ministerstwo Obrony Narodowej planuje szeroką modernizację, w skład której zaplanowany został zakup okrętów podwodnych wraz z uzbrojeniem i pakietem logistycznym oraz szkoleniowym. Do 2022r. zakupione zostać mają dwa okręty, a kolejny (trzeci) do końca 2030r. Pierwsze procedury przetargowe zostały sfinalizowane w październiku 2013r. – podpisane zostały dwie umowy na pozyskanie okrętów dla Marynarki Wojennej: niszczycieli min typu Kormoran i okrętu patrolowego ORP „Ślązak”.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.