#StrajkNaŚląsku – opozycja

17.01.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Mirosław Taras został powołany na prezesa Kompanii Węglowej 26 kwietnia 2014 roku (informacja w Gazecie Firmowej- numer kwietniowy), a odwołany 21 listopada 2014 roku.
Daje to łącznie 178 dni urzędowania (pełne 6 miesięcy, 4 dni kwietnia i 21 dni listopada).

Pojawiały się informacje o rzekomej odprawie w wysokości ponad 900 tys., ale w oficjalnym oświadczeniu Krzysztof Sędzikowski – obecny prezes spółki – poinformował, że odprawa nie przekroczyła wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia szacowanego na ok.80 tys.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.