#StrajkNaŚląsku – opozycja

17.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Naprawczy plan rządowy przyjęty 7 stycznia zakłada stopniowe wygaszenie KWK Bobrek-Centrum, KWK  Sośnica-Makoszowy, KWK Brzeszcze i KWK Pokój.

Przyjmuje on również, że blisko 6 tys. pracowników dołowych z wygaszanych kopalni znajdzie zatrudnienie w spółce celowej.

Wspomniane przez Jarosława Gowina 10 kopalń zostanie połączone w spółkę celową utworzoną przez Węglokoks S.A., w której to górnicy mają znaleźć zatrudnienie. Będą to w pierszym etapie KWK Jankowice, KWK Chwałowice, KWK Rydułtowy-Anna, KWK Marcel. Na drugim etapie do spółki dołączą KWK Bolesław Śmiały, KWK Piast, KWK Halemba-Wirek, KWK Bielszowice, KWK Ziemowit. Do spółki Węglokoks S.A. zostanie również sprzedana KWK Piekary, co łącznie daje 10 kopalń.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.