#StrajkNaŚląsku – strona rządowa

17.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw nie wskazuje w sposób bezpośredni podmiotów, które miałyby być objęte zakresem jest normowania. Nowelizowana ustawa określa natomiast warunki ramowe konieczne dla umożliwienia nabycia kopalń przez SRK S.A. i przeprowadzenia ich likwidacji oraz ustanowienia zasad restrukturyzacji zatrudnienia (w tym przede wszystkim osłony socjalne dla pracowników) w kopalniach likwidowanych przez SRK S.A.

Materia, do której odnosi sie poseł K. Gadowski stanowi przedmiot Planu Naprawczego dla Kompanii Węglowej S.A. przygotowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Węgla Kamiennego przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 7 stycznia 2015 r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.