Strona główna Wypowiedzi Struktura umów cywilnoprawnych w Polsce i Unii Europejskiej

Struktura umów cywilnoprawnych w Polsce i Unii Europejskiej

Struktura umów cywilnoprawnych w Polsce i Unii Europejskiej

Elżbieta Rafalska

Ciągle jednak ta struktura umów na czas nieokreślony, a określony w Europie jest znacznie korzystniejsza niż w Polsce. W Europie jest to średnia 14% a u nas ciągle około 27%.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Eurostat osoby pracujące na czas określony stanowiły w 2015 roku w państwach Unii Europejskiej 14,1% wszystkich zatrudnionych. W Polsce wskaźnik ten wynosił 28% i był najwyższy w całej Unii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy