Czas czytania: około min.

Tadeusz Zysk o wyludnianiu się Poznania

29.08.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2017 r. Poznań liczył 540 372 mieszkańców, rok wcześniej liczba ta wynosiła 542 348 osób, natomiast w 2012 r. było to 553 564 osób. Oznacza to, iż między rokiem 2016 a 2017 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 1 976 osób (0,37%), a od 2012 r. o 13 192 osoby (2,38%).

Jednak Poznań nie jest miastem, które najszybciej się wyludnia. W Łodzi spadek mieszkańców między rokiem 2016 a 2017 wyniósł 4 479 mieszkańców (0,64%) oraz 28 552 mieszkańców (3,94%) w latach 2012 – 2017. Jest to większy spadek niż w Poznaniu zarówno w procentach jak i w liczbach bezwzględnych. Procentowo także Częstochowa oraz Katowice szybciej wyludniają się od Poznania, miasta te w analogicznych okresach zanotowały spadki liczby mieszkańców równe 0,87% i 4,06% oraz  0,6% i 3,62%.

W związku z powyższymi danym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

 

Share The Facts
Tadeusz Zysk
Kandydat na prezydenta Poznania


Poznań zajmuje niechlubne pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wyludnianie się.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.