Tani gaz dla Chin

05.07.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

 Po podpisaniu 21 maja kontraktu pomiędzy Gazpomem a  chińskim koncernem CNPC, Chiny będą otrzymywać 38 mld m3 rosyjskiego gazu rocznie przez 30 lat. Oficjalne źródła nie podają ceny, jednak według Bloomberga, powołującego się na rosyjskiego informatora, Chiny będą płacić 360$ za 1000m3 gazu, czyli niewiele mniej niż Niemcy, którzy płacą 366$ za 1000m3.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.