Tomasz Siemoniak o modernizacji polskiej armii

23.07.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

24 kwietnia 2013r. Prezydent RP przyjął ustawę o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W  ramach tej ustawy realizowany jest Plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Budżet na rok 2014 wynosi 8,155,9 mln zł. W 2013 roku wydano 6,106,3 mln zł.

 

Zrzut ekranu 2014-07-23 17.57.14.png

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.