Kto szyje mundury dla polskiego wojska?

17.07.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Całkowita wartość przetargu na dostawę mundurów wyniosła 147 106 524 zł. Konsorcjum firm: UNIFEQ Europe Sp. z o. o. – Lider oraz Ningbo Evergreen Knitting Co., Ltd. (Chiny); Zhenjiang Xinjian Textile Inc., Ltd (Chiny) podpisało kontrakt na 38,479 mln złotych.

Pozostała część przetargu zostanie zrealizowana przez PHPU IMA ZPCHR I. Szumańska-Wrona i M. Wrona Sp. j.; Zakłady Odzieżowe „WYBRZEŻE” Spółdzielnię Inwalidów Gdynia; Spółdzielnię Inwalidów ELREMET w Białej Podlaskiej.

(artykuł Defence24)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.