Tomasz Siemoniak o relacjach polsko-amerykańskich

24.09.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wedle oficjalnej strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ciągu ostatniego roku z wizytą do Warszawy przybyli: sekretarz stanu John F. Kerry (4-5 listopada 2013) oraz sekretarz obrony Jack Hagel (30 stycznia 2014).

Również według internetowej strony Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie w stolicy przebywał wiceprezydent USA, Joseph Biden (18 marca 2014) oraz prezydent  Barack Obama (3-4 czerwca 2014).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.