Czas czytania: około min.

Czy istnieją instrukcje dotyczące niszczenia dokumentów MON?

11.02.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2005 roku zostało uchwalone ZARZĄDZENIE 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02.02.2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w resorcie obrony narodowej które określa:

  • zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji ze względu na okresy jej przechowywania;
  • zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów wojskowych;
  • zasady i tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

8.12.2005 wprowadzono decyzję Nr 392/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 grudnia 2005 r. Do tej decyzji wprowadzono kolejną zmianę z dnia 27.11.2007 roku, która wprowadzała zmianę „w Instrukcji o postępowaniu z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej”, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2005 r”.

Decyzja z 8.12 straciła ważność 15.08.2012 roku. Kolejna instrukcja pochodzi z 3.08.2012 roku: DECYZJA Nr 235 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o postępowaniu z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej”.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.