Czas czytania: około min.

Tymczasowa przegroda na Wiśle

04.09.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

According to the data by GUS [Central Statistical Office of Poland], average monthly expenditure per one person on energy carriers in 2015 accounted for 11.4% of total expenditure. Based on the above data, the statement should be considered as true.image

Structure of average monthly expenditure per 1 person in households (% of total expenditure) in 2015

Summary of the data in the table:

Type of expenditure

The percentage of expenditures [%]

Food and non-alcoholic beverages

 

24.0

Alcoholic beverages, tobacco products and drugs

 

2.5

Clothing and footwear

 

5.4

Household equipment

 

8.7

Energy carriers

 

11.4

Housing equipment and running a household

 

5.0

health

 

5.3

transportation

 

8.8

communication

 

5.0

leisure and culture

 

6.7

education

 

1.0

restaurants and hotels

 

4.2

other goods and services

 

5.9

other expenditure

4.4

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.