Czas czytania: około min.

Udział Skarbu Państwa w spółkach węglowych

13.11.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych dostępnych w raporcie przygotowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu w Katowicach na zlecenie Ministerstwa Energii wynika, że na ostatni dzień grudnia 2015 r. zatrudnienie w sektorze górniczym wynosiło 89 924 osób, natomiast na dzień 30 czerwca 2016 r. zatrudnienie wyniosło: 85 682 osób, oznacza to redukcję 4242 etatów.

Katowicka ARP wylicza, że w przypadku 4266 pracowników odejścia z pracy w kopalniach związane były z przyczynami leżącymi po stronie pracowników (m. in. emerytury i renty).

W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.