Czas czytania: około min.

Udział Skarbu Państwa w spółkach węglowych

13.11.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem BP Statistical Review of World Energy June 2016 zainstalowana moc paneli fotowoltaicznych w Europie na koniec 2015 roku wyniosła: 96893 MW, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych było to: 25577 MW. Oznacza to, że zainstalowana moc paneli fotowoltaicznych w Europie jest prawie czterokrotnie większa niż w Stanach Zjednoczonych (dokładnie jest to 3,8 razy).

Zgodnie z przytoczonym raportem moc zainstalowana w energetyce solarnej na świecie wynosi 230606 MW. Procentowy udział Europy wynosi: 42%.

According to a report: BP Statistical Review of World Energy June 2016 the installed capacity of photovoltaic power panels in Europe at the end of 2015 was 96893 MW, while in the USA: 25577 MW. It means that installed capacity of photovoltaic power in Europe is nearly four times larger than in the USA (3,8 times larger exactly).

According to report installed capacity of photovoltaic power worldwide amounts to 230606 MW. Europe’s contribution amounts to 42%.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.