Ile przeznaczono na morskie farmy wiatrowe w Europie?

13.11.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według opublikowanego przez Bloomberg New Energy Finance raporcie wydatki na farmy wiatrowe w pierwszym półroczu wyniosły ponad 20 mld USD, a w okresie od lipca do września było to już 2,4 mld USD. Donosi tak również portal energetyka.inżynieria o czym można przeczytać tutaj. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.