Jacek Saryusz-Wolski o oskarżeniach UE na Rosję za embargo na wieprzowinę

13.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Unia Europejska wszczęła postępowania przeciw Rosji na forum Światowej Organizacji Handlu. Przedmiotem sprawy jest rosyjskie embargo na niektóre unijne produkty wieprzowe.

 

Głównym powodem wszczęcia postępowania jest nałożone w styczniu 2014 roku embargo na wieprzowinę z Polski i Litwy. UE złożyła w tej sprawie wniosek o konsultacje , który jest równoznaczny z formalnym rozpoczęciem sporu.

 

Warto zauważyć, że w 2013 r. unijny eksport wieprzowiny do Rosji osiągnął wartość 1,4 mld EUR. Stanowi to niemal 25% całego eksportu unijnej wieprzowiny. Rosyjskie embargo pociąga za sobą spadek cen i nadmierną podaż wieprzowiny na unijnym rynku. Rosja jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym Unii, która jest z kolei dla Rosji największym rynkiem eksportowym.

Postępowanie w tej sprawie, można śledzić tutaj.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.