Czas czytania: około min.

W jaki sposób rozpatrywane są skargi w TK?

07.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 80 ust. 2 Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Trybunał Konstytucyjny wyznacza termin rozprawy lub posiedzenia niejawnego, na którym rozpatrzy wniosek, pytanie prawne lub skargę, według kolejności wpływu sprawy do Trybunału. Natomiast przepis ten będzie między innymi przedmiotem rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym we wtorek (08.03.2016). Jak wynika z komunikatu przed rozprawą na wniosek grupy posłów z 31 grudnia TK zajmie się również tym przepisem:

“przepis art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym , w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 10 Nowelizacji – jest niezgodny z art. 2, art. 173 w związku z art. 10 oraz z wyrażoną w Preambule Konstytucji RP zasadą sprawności działania instytucji publicznych, a w zakresie, w jakim obejmuje wnioski dotyczące zgodności z Konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy o prowizorium budżetowym kierowane do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – także z art. 224 ust. 2 Konstytucji RP”.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ chociaż istnieją pewne wątpliwości, co do konstytucyjności tego przepisu, to tylko Trybunał Konstytucyjny może w ostatecznym wyroku ocenić jego niezgodność z ustawą zasadniczą. W takim razie na moment, w którym Patryk Jaki, o tym mówił przepis obowiązywał jako zgodny z konstytucją.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub