Wanda Nowicka i Krzysztof Bosak o aborcji w Polsat News

06.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Sprawa, o której mówi Krzysztof Bosak dotyczy procesu przegranego przez Wandę Nowicką z katolicką publicystką Joanną Najfeld, która w 2009 roku w programie na TVN24 powiedziała, że wicemarszałek znajduje się na liście płac przemysłu aborcyjno-antykoncepcyjnego. Sąd Okręgowy w Warszawie utajnił sprawę, jednakże Gość Niedzielny dotarł do fragmentu wyroku, który opublikowały również TVN24, portal gazeta.pl oraz portal wpolityce.pl. W wyroku jest następujące informacje:

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny otrzymuje dotacje finansowe na podstawie stosownych umów zawieranych z darczyńcami. Z zapisów księgowych wynika, iż Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny otrzymała w okresie od 2004 do 2009 r. od firmy G. kwotę 97 600 złotych, a od organizacji I. w 2005 r. kwotę 37 003,00 złotych, zaś w 2007 r. w wysokości 138 253,25 złotych”.

“Ze zgromadzonego materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny kierowana przez oskarżycielkę prywatną, otrzymywała wielokrotnie dotację od różnych podmiotów, w tym od firmy farmaceutycznej G , producenta środka antykoncepcyjnego (…) oraz od organizacji I, która produkuje i rozpowszechnia narzędzia używane przy zabiegach przerywania ciąży. Nie ulega wątpliwości, iż działalność Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny była finansowana również przez te podmioty”.

W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.