Wanda Nowicka i Krzysztof Bosak o aborcji w Polsat News

06.04.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Z dostępem do antykoncepcji w Polsce nie ma większego problemu – zgodnie ze sprawozdaniem Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2014 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, obecnie dostępne są następujące formy regulacji płodności (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne w 2003 roku):

  • metody okresowej abstynencji seksualnej (metody naturalne),  
  • środki plemnikobójcze,  
  • prezerwatywy,  
  • wkładki wewnątrzmaciczne, w tym wkładki uwalniające wewnątrzmacicznie progestagen,  
  • jedno lub dwuskładnikowe preparaty hormonalne stosowane w postaci tabletek doustnych, plastrów przezskórnych lub wstrzyknięć.

Jeśli zaś chodzi tzw. “pigułkę dzień po”, to w kwietniu 2015 roku została ona dopuszczona do ogólnej sprzedaży, każdej osobie która ukończyła 15 rok życia, jednak obecny minister chce ograniczyć dostęp do “pigułki dzień po”. Projekt ustawy, który jest na etapie konsultacji publicznych w Radzie Ministrów, przewiduje, że dostęp do pigułki będzie możliwy tylko na podstawie recepty. Uznajemy wypowiedź za fałszywą, ponieważ regulacja ta nie jest jeszcze wprowadzona.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.