Czas czytania: około min.

Witold Waszczykowski o relacjach polsko-białoruskich

27.03.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

fot.P.Tracz / Kancelaria Premiera / Flickr

Prawda

Uzasadnienie

W ciągu 2016 roku nastąpiła wyraźna intensyfikacja relacji polsko-białoruskich na szczeblu rządowym. W marcu Białoruś z dwudniową roboczą wizytą odwiedził minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Podczas pobytu w Mińsku spotkał się między innymi z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką oraz szefem białoruskiej dyplomacji Uładzimirem Makiejem. Tematami rozmów były kwestie bezpieczeństwa regionalnego związane z konfliktem na Ukrainie, współpraca gospodarcza oraz pogłębianie polsko-białoruskiego dialogu historycznego. Szef polskiego MSZ poinformował również o gotowości Polski do wspierania procesu modernizacji na Białorusi.

20 lipca w Warszawie zostało podpisane porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji. Dokument ten reguluje m.in. zasady kierowania na Białoruś nauczycieli języka polskiego oraz prowadzenia wymian naukowych i studenckich. Treść porozumienia była negocjowana od kilku lat i została parafowana jeszcze w czerwcu 2014 roku.

Z kolei w sierpniu trzydniową wizytę złożyła polska delegacja parlamentarna pod przewodnictwem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Marszałek Terlecki wraz z towarzyszącą mu delegacją przeprowadził rozmowy z szefami obu izb białoruskiego parlamentu Uładzimirem Andrejczanką i Michaiłem Miasnikowiczem, spotkał się  z wiceminister spraw zagranicznych Aleną Kupczyną i wiceszefem administracji prezydenta Mikołajem Snopkowem.

W październiku do Mińska udał się wicepremier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył, wraz z delegacją polskiego rządu, w IV posiedzeniu Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Współpracy Gospodarczej. Podczas pobytu na Białorusi spotkał się również z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką, premierem Andriejem Kobiakowem oraz wicepremierem Michaiłem Rusym. Wicepremier Morawiecki otworzył także XX Forum Ekonomiczne Dobrosąsiedztwo. Strona polska oceniła wizytę jako nowe otwarcie stosunków gospodarczych:

„Otwieramy dzisiaj nowy rozdział w historii polsko-białoruskich relacji i zależy nam na tym, aby zyskały one jakościowo nowy wymiar. Nasza wymiana gospodarcza jest już widoczna i przynosi konkretne efekty, ale nasze ambicje są większe, dlatego jesteśmy otwarci na szeroką współpracę z Białorusią”

– powiedział Mateusz Morawiecki.

W grudniu miała miejsce dwudniowa wizyta delegacji Senatu RP na czele z marszałkiem Stanisławem Karczewskim. Polska delegacja udała się do Mińska na zaproszenie przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego (izby wyższej białoruskiego parlamentu) Michaiła Miasnikowicza. Podczas pobytu marszałek Karczewski spotkał się między innymi z prezydentem Łukaszenką, a rozmowa dotyczyła współpracy gospodarczej, inwestycji infrastrukturalnych oraz współpracy w dziedzinie edukacji. Marszałek Senatu wraz z delegacją uczestniczył również  w posiedzeniu Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego, na którym ratyfikowano jednogłośnie podpisane w lipcu Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi  w dziedzinie oświaty.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub