Czas czytania: około min.

Ilu uchodźców przyjęła Europa? (lipiec 2015 – luty 2016)

19.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu, w okresie pomiędzy lipcem 2015 r., a lutym 2016 r. (włącznie), wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło ponad milion osób.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.