Wojciech Lubawski

07.11.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Przetarg na budowę lotniska w Świdniku został ogłoszony w maju 2008r, z kolei w sierpniu 2008 roku miasto Kielce ogłosiło konkurs na projekt portu lotniczego w Obicach.

listopadzie 2010 roku oficjalnie rozpoczęła się budowa Portu Lotniczego Lublin, w roku 2011 wybudowano płytę postojową dla samolotów i rozpoczęto budowę terminala.

17 grudnia 2012 roku w Świdniku wylądował pierwszy samolot, lotnisko w Obicach jest jeszcze w fazie budowy.

W Obicach pierwszym etapem prac nad budową lotniska miała być makroniwelacja terenów przyszłego lotniska, zwłaszcza Kamiennej Góry.

Do dnia dzisiejszego nie została jednak wydana pozytywna decyzja środowiskowa na budowę lotniska w Obicach. Z tego też względu nie mogą ruszyć właściwe roboty budowlane.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.