Wojciech Lubawski

07.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym nazwa “uniwersytet” może być użyty w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dwunastu dyscyplinach.

W związku z powyższym w Polsce uniwerytety zlokalizowane w 19 miastach z nich w dwóch powiatowym. To są Siedlce i Zielona Góra. Również w tej samej ustawie określono pojęcie “politechnika” może być użyty w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Według tej definicji politechniki w Siedlcach i Zielonej Górze nie ma, dlatego całą wypowiedź można uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.