Radosław Sikorski o zakupach wojskowych swojego rządu

05.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Ministra co do dywizjonu rakietowego jest nieprecyzyjna. Najprawdopodobniej chodzi o sformowany w 2011 roku Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy Marynarki Wojennej.

W sprawie zakupu Herkulesów MON wydał 29 maja 2008r. decyzję nr 270.

Bezzałogowe samoloty zostały zakupione 1.02.2010 roku.

Sprawa rozmieszczenia baz NATO w Polsce to wyłącznie spekulacje Radosława Sikorskiego. Oficjalnego wniosku do NATO nie złożono.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.