Leszek Miller o zakupach wojskowych swojego rządu

05.04.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Rząd Leszka Millera podpisał kontrakt na zakup samolotów F-16 18 kwietnia 2003 roku w Dęblinie.

29 grudnia 2003 roku jego rząd zakupił rakiety „Spike”.

Umowa na zakup Rosomaków została podpisana 15 kwietnia 2003.

Centrum Szkolenia Sił Połączonych powstało na podstawie porozumienia rządu Leszka Millera z NATO podpisanego 13 kwietnia 2005 roku.

Natomiast kontrakt na zakup samolotów Casa zawarł 28 sierpnia 2001r. Bronisław Komorowski, minister obrony narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Pierwsze sztuki tych samolotów odebrał 8 września 2003 roku wiceminister MON z rządu SLD Janusz Zemke.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.