Wotum nieufności wobec Antoniego Macierewicza

07.07.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych w styczniu 2015 roku, ówczesny minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna zapewnił sekretarza stanu Johna Kerry’ego, że Polska chce udzielić “większego niż dotychczas” wsparcia koalicji walczącej z tzw. Państwem Islamskim. Główny powodem wypowiedzenia tych słów był fakt, że tego samego dnia kiedy Grzegorz Schetyna spotkał się z Johnem Kerrym miał miejsce atak na redakcję “Charlie Hebdo” w Paryżu (7 stycznia 2015 roku). Ówczesny minister spraw zagranicznych nie przedstawił poza tym żadnych konkretnych deklaracji na temat tego jak takie wsparcie miałoby wyglądać.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.