Tomasz Siemoniak o dowódcach polskich Sił Zbrojnych

07.07.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Tomasz Siemoniak pełnił funkcję Ministra Obrony Narodowej od 2 sierpnia 2011 do 16 listopada 2015. Poniżej wymienieni wysocy dowódcy Wojska Polskiego zostali przez niego powołani oraz na dzień dzisiejszy pozostają na swoich stanowiskach:

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Gocuł,

Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Jan Dziedzic,

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosław Różański,

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki.

Gen. Gocuł został w maju br. mianowany na kolejną kadencję przez Prezydenta RP.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.