Wyborcza Debata Liderów: część pierwsza

10.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Hiszpania dotknięta jest najwyższym bezrobociem od wielu lat. Według źródeł Eurostatu, wynosi ono 25,3%. Aktualnie kraj ten uplasował się na przedostatniej pozycji (pod względem wysokości bezrobocia) wśród krajów UE. Hiszpanię wyprzedziła tylko Grecja z wynikiem 26,7%.
Dla kontrastu można dodać, że w 2007 (kwiecień/maj) wskaźnik ten dla Hiszpanii wykazywał 7,9%. Ciężką sytuację na rynku pracy mają także młodzi Hiszpanie (15-24lata), według danych aż 53.9 % jest bezrobotnych.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.