Wyborcza Debata Liderów: część trzecia

17.05.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Polacy owszem, są narodem, ktory jest najbardziej zadowolony z obecności w Unii Europejskiej, natomiast odnosi się to jedynie do krajów Grupy Wyszehradzkiej.

 

Europosłanka Senyszyn zapewne ma na myśli badania, które zostały przeprowadzone w październiku 2013 roku w czterech krajach – w Polsce przez CBOS, poza tym na Słowacji, Węgrzech oraz w Czechach, zgodnie z którymi 78% badanych uważa, że Polska wyraźnie skorzystała na wejściu do UE, a niemal trzy piąte (58 proc.) uważa naszą obecność w Unii za „coś dobrego” dla kraju.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.