Wyborcza Debata Liderów: część trzecia

17.05.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych opublikowanych przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii w 2013 łączne inwestycje w odnawialne źródła energii w Niemczech wyniosły 16,3 Miliarda Euro.

 

Biorąc pod uwagę publikacje Ministerstwa, ubiegłoroczne inwestycje rozłożyły się w następujący sposób:

Energia wiatrowa: 7,1 mld. Euro (43,4%)

Panele fotowoltaiczne: 4,2 mld. Euro (26,1%)

Biomasa – prąd: 1,4 mld. Euro (8,8%)

Biomasa – ciepło: 1,2 mld. Euro (7,4%)

Energia termiczna pochodzenia słonecznego: 0,9 mld. Euro (5,7%)

Energia geotermalna : 1,2 mld. Euro (7,1%)

Energia wodna: 0,3 mld. Euro (1,5%)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.