Czas czytania: około min.

Wybory 2018: Gdańsk – druga tura

02.11.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Występując w Radiu Zet Kacper Płażyński wypowiedział się na temat przedwyborczych sondaży, które wskazują na dużą przewagę jego kontrkandydata. Podał w wątpliwość och wiarygodność, nazywając je „dziennikarską zabawą” i dodając, że według sondaży nie byłoby go w drugiej turze.

Kacper Płażyński nie sprecyzował, o jakich sondażach mówił, zatem zwróciliśmy uwagę na te przeprowadzane przez profesjonalne sondażownie i publikowane w mediach.

Według wyników badania przeprowadzonego przez CBM Indicator dla TVP tuż przed ciszą wyborczą, Kacper Płażyński miał uzyskać 26,2% głosów, plasując się na drugim miejscu za Pawłem Adamowiczem (30,9%), a przed Jarosławem Wałęsą (25%). Taki wynik dałby Kacprowi Płażyńskiemu wstęp do drugiej tury.

Warto jednak wspomnieć, że w większości sondaży – m.in. w sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu i „Faktu” czy sondażu IBRiS dla Radia Gdańsk i Telewizji Polskiej  –  Kacper Płażyński uzyskiwał trzecie miejsce. W obu tych sondażach do zajęcia drugiego miejsca brakowało mu około 1 punku procentowego, co mieści się w granicach błędu statystycznego. Nie można zatem powiedzieć, że przedwyborcze sondaże jednoznacznie wskazywały, że Kacper Płażyński nie znajdzie się w drugiej turze.

Prawdą jest, że w większości sondaży Kacper Płażyński nie uzyskiwał wyniku dającego udział w drugiej turze. Jego wypowiedź jest jednak zbytnim uproszczeniem – sugeruje, że sondaże były w tej sprawie spójne. Co więcej, uwzględniając margines błędu obecny w każdym sondażu (wynikający z przeprowadzania badania na niewielkiej próbie, a nie całej populacji wyborców), nie można stwierdzić, że liczby podawane przez sondażownie zdecydowanie nie dawały Kacprowi Płażyńskiemu wstępu do drugiej tury. Jego wypowiedź interpretujemy zatem jako chwyt retoryczny i nadmierne uproszczenie oraz kwalifikujemy jako manipulację.

Share The Facts
Kacper Płażyński
Kandydat na prezydenta Gdańska


Gdyby wierzyć sondażom, nie byłoby mnie w drugiej turze.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.